Tjänster

Vi arbetar med bemanning av verksamheter som har behov av arbetsterapeut för kortare eller längre uppdrag.

Vi har möjlighet att ta uppdrag framförallt inom primärvård och kommunal rehabilitering men även andra verksamhetsområden kan vara aktuella.

Arbetsterapeuterna har mycket god kompetens inom handrehab, vardagsbalans, aktivitetsförmågebedömning, neurorehab, minnesbedömning, hjälpmedel, bostadsanpassning, handledning till hemtjänstpersonal mm.

Arbetsterapeuten gör en bedömning av rehabiliteringsbehovet med inriktning på att återta funktion och förmåga att klara vardagliga aktiviteter. Utifrån behoven som framkommer kan vi erbjuda träning/behandling, rådgivning, hjälpmedelsförskrivning och intyg för bostadsanpassning.